Ustalenie ojcostwa lub zaprzeczenie ojcostwa

USTALENIE OJCOSTWA LUB ZAPRZECZENIE OJCOSTWA

Ten, kto żąda zaprzeczenia ojcostwa lub jego ustalenia, ma obowiązek przedstawić dowody. Nie wystarczy powiedzieć „nie jestem ojcem tego dziecka” czy też „ojcem mojego dziecka jest Iksiński”. W takich sytuacjach warto posiłkować się rozwiązaniami pozasądowymi.