Podział majątku wspólnego małżonków

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Gdy między stronami jest zgoda, można przeprowadzić podział majątku dorobkowego, zawierając odpowiednią umowę. Pamiętać jednak należy, że gdy w skład majątku dorobkowego wchodzą nieruchomości, to konieczna jest umowa w formie aktu notarialnego.

Często zdarza się, że po ustaniu małżeństwa strony mają problem z porozumieniem się co do podziału majątku dorobkowego. Powstaje wówczas możliwość jego podziału sądowego. Choć przepisy nie przewidują żadnego ograniczenia czasowego na jego dokonanie, to nie należy zwlekać, ponieważ upływ czasu może utrudnić postępowanie sądowe, np. niezbędne do przedłożenia w sądzie dokumenty mogą ulec zniszczeniu lub zaginąć czy też możemy utracić kontakt ze świadkami, których przesłuchanie może okazać się konieczne. Z reguły przy podziale majątku wspólnego uwzględnia się stan majątku z chwili zniesienia współwłasności, a wartość tego majątku z chwili orzekania. Opłata sądowa od wniosku o podział majątku dorobkowego wynosi 1 000 zł. Jeśli strony przedstawią zgodny plan podziału majątku, muszą zapłacić jedynie 300 zł.