Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, czyli tzw. alimenty w trakcie trwania małżeństwa

OBOWIĄZEK PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY CZYLI TZW. ALIMENTY W TRAKCIE TRWANIA MAŁŻEŃSTWA

Każdy z małżonków zobowiązany jest do zaspokajania potrzeb rodziny, którą założył, wstępując w związek. Często jednak zdarza się, że jeden z małżonków nie przekazuje swojego wynagrodzenia na rzecz gospodarstwa rodzinnego. Wówczas drugi z małżonków może wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem, by uzyskać należne środki. Również małżeństwa nieposiadające dzieci stanowią rodzinę i mogą skorzystać z tych uprawnień. Nawet stopa życiowa małżonków żyjących oddzielnie powinna być co do zasady równa.