Kontakty z dzieckiem

KONTAKTY Z DZIECKIEM

Wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami, w których dziecko nie chce kontaktów z jednym z rodziców. Są jednak sytuacje, w których można odbudować poprawne relacje zarówno z dzieckiem, jak z drugim z byłym partnerem. Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem są niezależne od tego, czy ktoś ma władzę rodzicielską, czy jest jej pozbawiony.