art. 24, Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny; w braku porozumienia każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Komentowanie zamknięte.