art. 97 § 2, Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Komentowanie zamknięte.