art. 57 § 1, Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Komentowanie zamknięte.