art. 56 § 1, Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Komentowanie zamknięte.