art. 52 § 1, Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Komentowanie zamknięte.