art. 128, Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Komentowanie zamknięte.