art. 113 § 1, Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Komentowanie zamknięte.