Separacja jako alternatywa dla rozwodu

Separacja to niepełny rozwód

Separacja też jest wyjściem. Co zrobić, gdy w Waszym małżeństwie nie układa się i nie ma obecnie szans na poprawę Waszych relacji małżeńskich? Z jakiegoś powodu nie chcesz definitywnie postawić przysłowiowej „kropki nad i” nad Waszym małżeństwem np. nie masz szans na otrzymanie w sądzie rozwodu, względy religijne nie pozwalają Tobie na złamanie przysięgi małżeńskiej, istnieje nadzieja na uratowanie małżeństwa, czy za utrzymaniem związku przemawia wzgląd na dobro dzieci. Wówczas pewną alternatywą jest separacja przeprowadzona w sądzie.

Często bowiem zdarza się także, że małżonkowie żyją już zupełnie osobno, a powyższy stan można uregulować poprzez uzyskanie separacji.

Separacja sądowa - aby ją uzyskać rozkład Waszego małżeństwa musi być zupełny, czyli nie mogą Was łączyć żadne więzi (duchowa, fizyczna, gospodarcza) i nie jest wymagane tutaj, jak przy rozwodzie, udowodnienie w sądzie trwałości w/w rozpadu.
O tym kiedy mamy do czynienia z zupełnym i trwałym rozpadem małżeństwa możesz przeczytać we wcześniejszym wpisie na moim blogu zatytułowanym: „Koniec małżeństwa”.

Separacja - co daje przeprowadzenie jej w sądzie?

W przypadku orzeczenia przez sąd separacji nadal formalnie jesteście wprawdzie małżeństwem i nie możecie zawrzeć nowego związku małżeńskiego, lecz powstaje rozdzielność majątkowa. Ponadto sąd orzekając separację orzeka także jak przy rozwodzie m.in. o alimentach, władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, a także może orzec o kontaktach dzieci z tym z rodziców, z którym nie mieszkają.

Zgodnie z prawem, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, żeby sąd orzekł separację.

Jeśli natomiast mając orzeczoną przez sąd separację po pewnym czasie odbudujecie Wasze więzi małżeńskie, o których mowa wyżej, możecie żądać jej sądowego zniesienia. W przypadku, gdy czas spędzony w separacji potwierdzi, że nie ma szans na uratowanie Waszego małżeństwa możecie domagać się w sądzie rozwiązania Waszego małżeństwa przez rozwód.

Na koniec powiem Wam, że separacje zdarzają się, ale nie często. Według statystyk zaledwie co 40 sprawa kończy się separacją, a nie rozwodem.

Adwokat Patrycja Niepelt

 

Przepisy prawa i wyrok

Art. 61 (1). Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

Art. 61 (2). Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

§ 1. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód.

Art. 61 (6). Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

§ 1. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji.

§ 2. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wydany w sprawie III AUa 256/12

Postanowienie o zniesieniu separacji ma charakter konstytutywny, a skutki wywołuje na przyszłość od chwili uprawomocnienia. Ustanie skutków separacji następuje ex nunc i nie powoduje traktowania czasu separacji jako "niebyłego". W wyniku orzeczenia separacji niektóre elementy sytuacji prawnej małżonków zostają ukształtowane trwale, z kolei inne, jak np. osobiste prawa i obowiązki małżonków, podlegają po zniesieniu separacji złożonej ocenie: za okres separacji należy je oceniać zgodnie z reżimem prawnym regulującym skutki tej instytucji, natomiast kwalifikacja prawna postępowania małżonków po jej zniesieniu następuje na podstawie przepisów normujących skutki małżeństwa.

zobacz również: Rp.pl

Brak komentarzy.

Pozostaw komentarz