art. 87, Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się.

Komentowanie zamknięte.

Zapisz się, aby śledzić nasz Blog.

FreshMail.pl