art. 138, Kodeks rodzinny i opiekuńczy

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Komentowanie zamknięte.

Zapisz się, aby śledzić nasz Blog.

FreshMail.pl