Alimenty i uchylenie alimentów

ALIMENTY/ UCHYLENIE ALIMENTÓW

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek jednego z rodziców nałożony przez sąd na wiele lat. Często trwa do ukończenia przez dziecko edukacji, czyli do 19 – 25 roku życia. Wbrew pozorom nie można w prosty sposób zmienić wydanego już raz wyroku ws. alimentów. Pierwszy wyrok będzie punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych. Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tylko w razie zmiany okoliczności od ostatniego wyroku można żądać zmiany wysokości alimentów – sąd zawsze pyta, co zmieniło się w Pani/Pana życiu od ostatniego wyroku.

Zapisz się, aby śledzić nasz Blog.

FreshMail.pl